Consultanță IT

Consultanță IT

Nu este nicio urmă de îndoială ca business-urile din ziua de azi trebuie să răspundă unei competiții din ce în ce mai intensificate și să furnizeze nivele cât mai înalte de profitabilitate și creștere. Aceste nevoi necesită o mai mare flexibilitate și colaborare în cadrul organizației. O organizație nu poate evolua rezolvând numai probleme primare. Toate companiile care s-au dezvoltat au fost inovatoare, au mers pe proiecte inovative. Vestea bună e ca tehnologia informației oferă deja soluțiile si platformele necesare îndeplinirii acestor dificile sarcini.

Considerăm ca eficientizarea prin automatizarea/informatizarea proceselor e o activitate continuă într-o organizație. Căutăm parteneri care au aceleași valori si înțeleg necesitatea si avantajele utilizării sistemelor software.

Activitatea noastră de consultanță este complementară produselor și soluțiilor noastre software. Vă putem oferi întregul lanț de servicii: pornind de la consultanță, dezvoltarea și implementarea softului propriu-zis, precum si asigurarea calității soluției implementate. Toate intr-o relație de comunicare strânsă si eficientă garantată de consultanța IT oferită.

Dintre activitățile noastre pe care vi le putem oferi amintim:

  • întâlniri periodice cu clienții pentru o ințelegere cat mai bună a nevoilor acestora si definirea obiectivelor
  • prezentarea de soluții prin propuneri/rapoarte
  • identificarea nevoilor de software și hardware
  • achiziționarea de sisteme software si hardware în caz de nevoie
  • participarea activă în derularea proiectelor organizației client
  • dezvoltarea si implementarea de soluții software personalizate
  • organizarea de training-uri pentru personal
  • rapoarte periodice de impact a soluțiilor oferite

Consultanța si automatizarea nu este doar apanajul organizațiilor mari. Considerăm că avem soluții pentru toată lumea, soluții accesibile ca preț cu un randament al investiției rapid și ridicat.